Miljökrav

Nya braskaminer spar ved och miljö

Säker vedeldning är i allra högsta grad beroende av att kaminer är av nyare modell, allra helst yngre än tio år.
Moderna kaminer är upp till 80 procent renare och 40 procent mer effektiva än äldre kaminer enligt Engeri-myndigheten.