Säkra skorstensmontage

Taket är också en arbetsplats

Plan av bygglagen ställer höga krav på takarbete, för att göra en säker skorstensmontering. Så ofta det går använder vi vår egen skylift (Nisse Hult)